Privacyverklaring van BJT Bouw

1. Introductie Bij BJT Bouw hechten we groot belang aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Identiteit van de Verantwoordelijke BJT Bouw, Drenthweg 23, 9561 AZ Ter Apel, Nederland. Telefoon: 0599 587 187.

3. Verzamelen en Gebruiken van Persoonsgegevens Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via ons contactformulier, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, voor het doel van communicatie en dienstverlening.

4. Grondslag voor Verwerking Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, verkregen wanneer u het contactformulier invult.

5. Bewaartermijn Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of zoals wettelijk vereist.

6. Rechten van Betrokkenen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7. Beveiliging van Gegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

8. Delen van Gegevens met Derden Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of indien wettelijk verplicht.

9. Contactgegevens voor Privacykwesties Voor vragen over deze privacyverklaring of uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@bjtbouw.nl.

10. Wijzigingen in Privacyverklaring Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

Scroll naar boven
Scroll naar top